Níže uvedený přihlašovací dialog slouží pouze k přihlášení do administrace webových stránek Středočeského kraje a pro přístup volených zástupců kraje k materiálům předložených na jednání jednotlivých orgánů kraje.

Pokud jste zastupitel(ka) Středočeského kraje, člen(ka) výboru zastupitelstva nebo komise Rady kraje a zapomněl(a) jste své přístupové údaje k zabezpečeným stránkám s obsahem pro členy zastupitelstva Středočeského kraje, výboru zastupitelstva nebo komise Rady kraje, obraťte se prosím pomocí svého e-mailového účtu (tento emailový účet musí být evidován na Krajském úřadu Středočeského kraje) na referentky organizačního oddělení s žádostí o zaslání Vašich přístupových údajů.