Při tvorbě a správě stránek Středočeského kraje byla zohledněna přístupnost obsahu i funkčnost webu tak, aby webové stránky splňovaly všechny důležité zásady přístupnosti podle příslušné metodiky, stanovené dle zákona č. 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací pro osoby se zdravotním postižením a podle metodik Blind Friendly Web WCAG 2.1.

Problematiku upravuje Zákon č. 81/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony zavádí povinnost orgánů veřejné správy, aby při uveřejňování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup (na webových stránkách), postupovaly tak, aby byly informace související s výkonem veřejné správy uveřejňovány ve formě, která umožňuje, aby se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením.

Některé informace na stránkách jsou uveřejněny v podobě dokumentů formátu *.DOC, *.DOCX, *.XLS, *.XLSX a *.PDF. K prohlížení těchto dokumentů je nutné použít software, který umožňuje prohlížení těchto formátů.

Kontakt na správce webu

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu, můžete poslat na adresu technického správce serveru: webmaster@kr-s.cz.