Zpráva o životním prostředí ve Středočeském kraji

Zpráva o životním prostředí ve Středočeském kraji

Na základě legislativního požadavku zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů zpracovává CENIA pro MŽP publikace hodnotící stav životního prostředí v krajích ČR, tzv. Zprávy o životním prostředí v krajích České republiky (ročenky 2001 až 2004 zpracovávalo přímo MŽP ). Jednou z nich je i Zpráva o životním prostředí ve Středočeském kraji (do roku 2009 vydávaná pod názvem Stav životního prostředí v jednotlivých krajích České republiky), na jejímž vydání se podílejí i pracovníci Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje.

Zprávy o životním prostředí v krajích České republiky navazují na publikace Zprávy o životním prostředí ČRStatistické ročenky životního prostředí ČR a zabývají se charakteristikou stavu a vývoje životního prostředí v jednotlivých krajích ČR, aktuálními problémy a aktivitami v jednotlivých krajích ČR. Představují významný podklad informací pro politické činitele, odborné pracovníky státní a veřejné správy i pro širokou veřejnost na národní a regionální úrovni.

Každá krajská zpráva obsahuje několik tematických celků, jež jsou doplněny o další aktivity a problematiku jednotlivých krajů a o úvodní informaci o každém kraji. Souhrn a vzájemné srovnání 14 krajských zpráv představuje navíc Souhrnná zpráva o životním prostředí v krajích ČR (dříve pod názvem Porovnání krajů, resp. Syntéza stavu životního prostředí v krajích České republiky v roce 2010).

Zprávy o životním prostředí ve Středočeském kraji včetně souhrnných zpráv jsou níže k dispozici ke stažení. Tyto zprávy včetně obdobných zpráv za ostatní kraje i za celou ČR lze nalézt také na webových stránkách CENIA https://www.cenia.cz/publikace/krajske-zpravy.

Na celkových emisích znečišťujících látek ve Středočeském kraji se v roce 2015 největší měrou podílely emise CO a emise NOX, které v případě CO pocházejí především z lokálního vytápění domácností (69,8 %). V případě emisí NOX je hlavním zdrojem zejména doprava, resp. mobilní zdroje (49,8 %) a také zdroje zaměřené na výrobu elektřiny a tepla (45,1 %). Mezi další emise patří emise VOC, které jsou produkovány při používání a výrobě organických rozpouštědel (63,6 %). V případě emisí SO2 byly ve Středočeském kraji hlavním producentem velké zdroje znečišťování zaměřené na výrobu elektřiny a tepla (79,7 %) a také vytápění domácností (20,1 %). Emise NH3 vznikají zejména z činností souvisejících s chovem hospodářských zvířat (96,3 %). Dominantním zdrojem emisí TZL (66,6 %) je lokální vytápění domácností."

Zpráva o životním prostředí ve Středočeském kraji 2015, str. 11

 

19696488-pdf
19696483-pdf
19282743-pdf
19282738-pdf
18406874-pdf
18406864-pdf
18078588-pdf
18078580-pdf
17029592-pdf
17029583-pdf
16392589-pdf
15998152-pdf
15998142-pdf
14968286-pdf
14968274-pdf
14403454-pdf
14403440-pdf
14403427-pdf
14403412-pdf
12012769-pdf
V této složce nejsou žádné dokumenty nebo média.
Dokumenty
2022 - Souhrnná zpráva
Před 3 Měsíce uživatelem Ladislav Hofman
Schváleno
2022 - Středočeský kraj
Před 3 Měsíce uživatelem Ladislav Hofman
Schváleno
2021 - Středočeský kraj
Před 1 Rok uživatelem Ladislav Hofman
Schváleno
2021 - Souhrnná zpráva
Před 1 Rok uživatelem Ladislav Hofman
Schváleno
2020 - Souhrnná zpráva
Před 2 Roky uživatelem Ladislav Hofman
Schváleno
2020 - Středočeský kraj
Před 2 Roky uživatelem Ladislav Hofman
Schváleno
2019 - Souhrnná zpráva
Před 2 Roky uživatelem Ladislav Hofman
Schváleno
2019 - Středočeský kraj
Před 2 Roky uživatelem Ladislav Hofman
Schváleno
2018 - Souhrnná zpráva
Před 4 Roky uživatelem Ladislav Hofman
Schváleno
2018 - Středočeský kraj
Před 4 Roky uživatelem Ladislav Hofman
Schváleno
2010 - Syntéza stavu ŽP
Před 4 Roky uživatelem Ladislav Hofman
Schváleno
2017 - Souhrnná zpráva
Před 5 Roky uživatelem Ladislav Hofman
Schváleno
2017 - Středočeský kraj
Před 5 Roky uživatelem Ladislav Hofman
Schváleno
2016 - Souhrnná zpráva
Před 6 Roky uživatelem Ladislav Hofman
Schváleno
2016 - Středočeský kraj
Před 6 Roky uživatelem Ladislav Hofman
Schváleno
2004 - Středočeský kraj
Před 6 Roky uživatelem Ladislav Hofman
Schváleno
2003 - Středočeský kraj
Před 6 Roky uživatelem Ladislav Hofman
Schváleno
2002 - Středočeský kraj
Před 6 Roky uživatelem Ladislav Hofman
Schváleno
2001 - Středočeský kraj
Před 6 Roky uživatelem Ladislav Hofman
Schváleno
2015 - Souhrnná zpráva
Před 7 Roky uživatelem Ladislav Hofman
Schváleno
{title}
Right Now by

{title}

Right Now by