Kontakty

Kontakty

Ing. Martin Gregor
lesnictví
tel.: 257 280 170, 725 904 660
gregorm@kr-s.cz

Ing. Ctibor Volný, Ph.D.
lesnictví, myslivost
tel.: 257 280 360, 702 159 653
volny@kr-s.cz

Ing. Miroslav Šusta
příspěvky na hospodaření v lesích
tel.: 257 280 925, 702 159 681
susta@kr-s.cz

Ing. Tomáš Zíka, Ph.D.
příspěvky na hospodaření v lesích
tel.: 257 280 361, 702 159 666
zika@kr-s.cz

Oddělení zemědělství a lesnictví

Kůrovec ničí naše lesy

Kůrovec ničí naše lesy

  • Autor: Krajský úřad Středočeského kraje
  • Rok vydání: 2019
  • Vydavatel: Krajský úřad Středočeského kraje
  • Popis: leták, 148 × 210 mm, 2 strany

V letech 2018 a 2019 byl Středočeský kraj (podobně jako ostatní kraje ČR) postižen zvýšeným výskytem lýkožrouta smrkového, lýkožrouta severského a lýkožrouta lesklého (dále jen „kůrovci“). Krajský úřad Středočeského kraje proto vyzval vlastníky a další lesnicky zainteresované subjekty, aby podpořili snahu zachovat lesy nejen ve Středočeském kraji a k tomuto problému přistoupili s péčí řádných hospodářů, a vypracoval a zveřejnil stručný leták Kůrovec ničí naše lesy, který obsahoval základní informace pro vlastníky lesů, jak postupovat v boji s kůrovci.

Tento leták byl kromě tištěné formy v nákladu 20 tisíc výtisků k dispozici také elektronicky na webové stránce https://www.stredoceskykraj.cz/web/zivotni-prostredi/lesnictvi-kurovec, na níž krajský úřad v rámci podpory opatření a boje proti kůrovcové kalamitě sumarizoval nejdůležitější informace, odkazy, aplikace a dokumenty.

„Rámcová doporučená opatření:

Celoročně důsledně vyhledávat, vyznačovat, včas vytěžit a účinně asanovat veškeré dříví nově napadené kůrovci. Asanací se rozumí bezodkladné odkornění dříví nebo chemický postřik celého povrchu kmene v larválním stádiu kůrovce, v důsledku čehož kůrovec nedokončí svůj vývoj a uhyne. Asanací se nerozumí pouhý odvoz dříví z lesa, protože tímto naopak dochází k šíření škůdce, který v neošetřeném dříví svůj vývoj dokončí.

Zaměřit se na napadené stromy a nikoli souše, které již nepředstavují riziko šíření škůdce. Staré souše jsou již mrtvé stromy a nemají čerstvé lýko, které je potravou kůrovců. Tyto souše již škůdce opustil a napadl živé jedince smrků v jejich nejbližším okolí. Právě tyto čerstvě napadené jedince smrků je nezbytné vytěžit a asanovat.

Odstraňovat a asanovat rovněž polomy, vývraty a ostatní dříví atraktivní pro rozvoj kůrovců. Čerstvé polomy a vývraty (mající zelené jehličí) vůní své pryskyřice kůrovce přitahují. Na těchto stromech, které již nemají schopnost se přirozeně bránit, je kůrovec schopen se velmi rychle namnožit a rozšířit.“

Kůrovec ničí naše lesy, str. 2

Dokumenty