Jednotné environmentální stanovisko (JES)

Jednotné environmentální stanovisko (JES), které zavádí zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, je nástrojem procesní integrace státní správy v oblasti ochrany životního prostředí. Vydává se ve formě závazného stanoviska podle správního řádu, a to pro všechny záměry povolované podle stavebního zákona, ať už jde o záměry vyžadující EIA nebo záměry ostatní, a pro další záměry, které podléhají posouzení vlivů na životní prostředí a následně jsou povolovány podle jiného než stavebního zákona, např. zákona horního.

JES se v období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 vydává pouze pro záměry vyhrazených staveb, viz příloha č. 3 stavebního zákona, v ostatních případech se postupuje podle dosavadních právních předpisů, tj. ke dni 31. 12. 2023.  

Pro všechny záměry se bude JES vydávat od 1. 7. 2024.

Doporučujeme požádat o předběžnou konzultaci v souladu s § 9 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, a přiložit již vydaná vyjádření, stanoviska či rozhodnutí z oblasti životního prostředí.

Bližší informace k JES, metodiky, vzory, FAQ a kontakty jsou na webových stránkách MŽP.


Dokumenty