Externí odkazy

Kontakty

Kontakty

Bc. Věra Škaloudová
odborný referent pro řízení projektů v obl. ŽP, EVVO
tel.: 257 280 848, 725 765 888
skaloudova@kr-s.cz

Mgr. Ing. Jaroslava Danihelková
odborný referent pro řízení projektů v obl. ŽP, EVVO
tel.: 257 280 117, 702 147 605
danihelkova@kr-s.cz

Oddělení řízení projektů v oblasti ŽP a zem.

Střední Brdy. Hory uprostřed Čech

Střední Brdy. Hory uprostřed Čech

  • Autoři: V. Cílek, P. Mudra, Z. Sůvová a kol.
  • Ilustrace: R. Fučíková
  • Rok vydání: 2015
  • Nakladatelství: Dokořán s.r.o.
  • Popis: vázaná bez přebalu, 297 x 210 mm, 184 stran
  • ISBN: 978-80-7363-720-0
  • EAN: 9788073637200
  • E-shop: https://www.dokoran.cz/?p=book&id=884

Za podpory Středočeského kraje byla na sklonku roku 2015 vydána obsáhlá publikace Střední Brdy. Hory uprostřed Čech mapující bohatství přírody a jejího vývoje v oblasti Středních Brd. Autoři se dle svých vlastních slov snažili vytvořit knihu, ve které malé děti mohou listovat a prohlížet si obrázky a větší děti a dospělí číst.

Soustředili se na jádro oblasti – Srdce Brd, které chápou jako nejvyšší plochý hřeben kolem Toku, Prahy a Třemšína. Ve svém díle popisují zejména bohatství a vývoj přírody, čtenáři se dozví mnohé o horách jako takových, o místní flóře a fauně a samozřejmě o stopě člověka v tomto kraji. Historie začíná v pravěku a zachycuje všechna období do dnešních dnů. Významnou součástí knihy jsou ilustrace a rekonstrukce Renáty Fučíkové, které zde vědomě navazují na malířskou a mytickou tradici díla Jaroslava Panušky a Jana Konůpka. Kniha pojednává o významu Středních Brd z pohledu skal, stromů i samotného člověka, který v těchto místech nikdy nedokázal založit trvalé sídlo. Les zde dosud vládne a určuje hudbu pramenů i šum podzemních vod. Střední Brdy se opět otevírají lidem a je třeba toho využít, protože čas se nikdy nevrací a zde to platí dvojnásob.

Uprostřed hustě zalidněných středních Čech leží pohoří, které se podobá Šumavě. Posledních skoro sto let jej kromě vojáků a lesníků navštívilo jen pár lidí. Na jeho okrajích se zvedají tři bájné vrchy pokryté pravěkými pevnostmi a možná i svatyněmi – Plešivec s mnoha nálezy bronzových pokladů, Žďár nad ložisky železných rud a zlatonosný Třemšín. Kraj, který je pod vládou železa, zlata i bronzu, se lesní opuštěností podobá dávnému keltskému Boiohemu. Je to kraj uhlířů, pytláků a dalších lidí a bytostí lesa. Na jaře zde rozkvétají louky plné modrých kosatců, na podzim se skály pokryté buky a duby barví do žluta a suťová pole pokrývá rajská zahrada mechů a lišejníků. A přece je v těchto krásných skalnatinách a šedavých horizontech něco studeného a skoro nepřátelského – snad stíny bojovníků, dýmy milířů, strašidelné pověsti o lesních démonech či odlesk hornické a cvočkařské bídy.

„Na Středních Brdech je z historického hlediska pozoruhodné, že se v nich nikdy nic skutečně pozoruhodného nestalo. Obzor krajiny není určen žádným velkým kostelem – ten první je až na Svaté Hoře nad Příbramí. Klášter ve Svaté Dobrotivé se spíš schovává před lapky v nenápadné podhorské krajině. Středověké věže kostelů jako ve Strašicích či Mrtníku nevyčnívají hrdě nad koruny stromů a i zbytky Teslínského kláštera by bez orientační tabule většina lidí ani nenašla. Jediný významný hrad Valdek je vidět jenom ze směru od Jindřichovy skály.

Střední Brdy. Hory uprostřed Čech, str. 175