Plány oblastí povodí

Jedná se o platné dokumenty.

Plány oblastí povodí stanoví pro danou oblast konkrétní cíle pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami pro ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů.

Ve správním území Středočeského kraje se zpracovávají plány pro tyto oblasti povodí:

  • oblast povodí Horní Vltavy, 
  • oblast povodí Dolní Vltavy, 
  • oblast povodí Berounky,
  • oblast povodí Horního a středního Labe, 
  • oblast povodí Ohře a dolního Labe.

Pořizovateli plánů oblastí povodí pro správní obvod Středočeského kraje jsou státní podniky Povodí Vltavy, Povodí LabePovodí Ohře.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo konečný návrh Plánu oblasti povodí Horní Vltavy, Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy, Plánu oblasti povodí Berounky, Plánu oblasti povodí Horního a středního LabePlánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe pro správní obvod Středočeského kraje dne 30. 11. 2009 usnesením č. 30-8/2009/ZK.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo Plán dílčího povodí Horního a středního Labe, Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe, Plán dílčího povodí Horní Vltavy, Plán dílčího povodí Berounky a Plán dílčího povodí Dolní Vltavy dne 25. 4. 2016 usnesením č. 101-22/2016/ZK. Základní souhrn ze všech plánů dílčích povodí v rámci územní působnosti Středočeského kraje je uveden v dokumentu Základní informace o plánech dílčích povodí a programech opatření pro správní obvod Středočeského kraje.