Dovoz a výroba elektronických zařízení, olejů, baterií a akumulátorů ve Středočeském kraji z pohledu legislativy upravující nakládání s odpady

Studie Dovoz a výroba elektronických zařízení, olejů, baterií a akumulátorů ve Středočeském kraji z pohledu legislativy upravující nakládání s odpady se zabývala povinnými osobami (výrobci) a místy zpětného odběru těchto komodit:

  • minerální oleje
  • přenosné baterie
  • elektrické akumulátory
  • pneumatiky
  • elektrozařízení

Legislativní úprava zpětného odběru byla v České republice řešena nejednotně a nesystematicky. Při zpracování studie se navíc objevily závažné nedostatky v dostupnosti relevantních informací o povinných osobách, výrobcích a místech zpětného odběru. Buď tyto informace nebyly dostupné, nebo nebyl vytvořen systém sdílení těchto informací mezi Ministerstvem životního prostředí a dalšími orgány státní správy a samosprávy. 

Přes uvedené nedostatky se podařilo v rámci studie identifikovat 100 významných výrobců a povinných osob pro všechny zadané skupiny výrobků. V textové části byli zvlášť uvedeni významní a středně významní výrobci a povinné osoby se sídlem ve Středočeském kraji.

Podle dostupných informací byla sestavena databáze 648 míst zpětného odběru na území Středočeského kraje. Tato databáze byla zpracována takovým způsobem, aby mohla být použita pro účely geografického informačního systému (GIS) Středočeského kraje. Funkčnost této databáze byla ověřena vytvořením 7 mapových příloh zobrazujících hustotu a rozmístění míst zpětného odběru podle územní působnosti obcí s rozšířenou působností.

Vzhledem k očekávanému dynamickému rozvoji zejména v oblasti systémů zpětného odběru použitých elektrozařízení bylo doporučeno provést v druhé polovině roku 2006 aktualizaci této studie.


Dokumenty