Návrh plánu podpory výrobků z odpadů

  • Zpracovatel: DHV CR, spol. s r.o.
  • Rok zpracování: 2005

Předmětem projektu Návrh plánu podpory výrobků z odpadů byly možné přístupy podpory výrobků z odpadu s výběrem prioritních komodit, definováním vhodných nástrojů, nastavením kritérií výběru a tvorby návrhu plánu podpory výrobků z odpadu.

Projekt se zabýval zmapováním situace (identifikace a zhodnocení dostupnosti finančních zdrojů), stanovením priorit podpory, stanovením kritérií pro udělení podpory a výše podpory, zpracováním dostupných informací včetně vyhodnocení dotazníků a doporučením okamžiku přidělení finanční podpory.

Klíčovou částí analytické části projektu bylo zpracování rešerší o situaci v okolních zemích a provedených projektech. Dotazníkovým průzkumem byla objasněna aktuální situace v regionu Středočeského kraje. Byla provedena syntéza poznatků analýzy a formulace závěrů. Návrhová část plánu se zaměřila na návrh priorit, vhodné nástroje podpory, definování kritérií a výše podpory a formulaci návrhu plánu podpory výrobků z odpadů.

Za účelem zajištění splnění strategických a konkrétních cílů byla navržena 3 přímá a 3 nepřímá opatření:

  • Upřednostnění výrobků z odpadů v přímých nákupech (krajský úřad, organizace řízené krajem)
  • Zahrnutí podmínky maximálního uplatnění výrobků z odpadů do obchodních soutěží vypisovaných krajem a organizacemi řízenými krajem
  • Uplatňování dobrovolných dohod k podpoře výrobků z odpadů
  • Doporučení pro obecní úroveň k upřednostňování výrobků z odpadů v přímých nákupech a zahrnutí podmínky do obchodních soutěží
  • Finanční kompenzace v případě, že nákup výrobků z odpadů vyžaduje vynaložení vyšších finančních prostředků než cena srovnatelných výrobků z primárních surovin
  • Příprava a realizace informační kampaně

Dokumenty