Včelařství ve Středočeském kraji

Včelařství

V roce 2021 působilo ve Středočeském kraji 9 319 včelařů s celkem 95 896 včelstvy (z toho 23 komerčních včelařů, tj. majících nad 150 včelstev).

Úly a úloha včelařů se často dědí po generace a způsoby včelaření, které praktikovali naši předci, jsou ovlivňovány moderními trendy. Včelstva v ČR jsou chována v moderních nástavkových úlech či v úlech typu budečák a v kombinovaných úlech typu univerzál.

Středočeský kraj si uvědomuje nezastupitelnou roli včel, význačných opylovačů, pro produkci rostlinné výroby i v rámci udržení ekologické stability krajiny. Snaží se podpořit včelaře ve svém regionu dotacemi směřovanými do včelařství, dříve zejména prostřednictvím Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství.

V roce 2022 Středočeský kraj přispěl k chovu zdravých a vitálních včelstev podporou projektu Kampaň prevence moru včelího plodu ve Středočeském kraji Hrr na mor 2022. Na tuto akci poskytl Českému svazu včelařů, z.s., Okresní organizaci Kladno, individuální účelovou dotaci ve výši 1 355 000 Kč.